Usługi

Projektowanie sieci

Wykonanie projektu sieci bezprzewodowej WLAN jest kluczowym elementem podczas wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo, niezawodność i funkcjonalność sieci radiowej WiFi muszą zostać zagwarantowane właśnie w fazie tworzenia projektu.

Wiedza i doświadczenie naszych inżynierów, w połączeniu z możliwościami profesjonalnych narzędzi, gwarantują zaplanowanie wydajnej i bezpiecznej sieci WiFi.
Dysponujemy profesjonalnym sprzętem pomiarowym oraz oprogramowaniem, które oprócz mocy sygnału, badają poziom mocy szumów, nakładanie się sygnału z poszczególnych punktów dostępowych oraz inne parametry, które w efekcie pozwala nam na odpowiednie zaprojektowanie sieci.

Nasza oferta obejmuje narzędzia i usługi, które pozwalają na:
– optymalne rozmieszczenie i konfigurację punktów dostępowych z uwzględnieniem barier architektonicznych, potrzeb użytkowników i aplikacji
– stworzenie szczegółowej dokumentacji technicznej zawierającej schematy zasięgu sieci oraz mapy ze wskazaniem idealnych lokalizacji dla punktów dostępowych.

Oferujemy narzędzia i usługi umożliwiające sporządzanie szczegółowych analiz zasięgu istniejącej sieci na podstawie przechwyconego sygnału, a także prognoz i symulacji działania sieci na wstępnym etapie, gdy nie ma w niej jeszcze żadnych urządzeń.

Jakie są korzyści z profesjonalnie zaprojektowanej przez nas sieci?
– wysoka wydajność systemu
– niezawodność i bezpieczeństwo
– dostosowanie do wymagań i warunków występujących w obiekcie
– możliwość wdrożenia dowolnych usług wymaganych przez użytkownika.