Usługi

Integracja bezpieczeństwa IT

Sieci konwergentne, prywatne i publiczne usługi cloud networking, wirtualizacja centrów danych, wirtualne pulpity, technologia BYOD (Bring Your Own Device) oraz inne podobne rozwiązania znacząco zmieniają sposób wykorzystywania sieci przez organizacje.

Równolegle z obniżaniem kosztów i zwiększaniem produktywności sieci ujawniają się nowe wymagania związane z bezpieczeństwem. Najlepszą metodą zabezpieczenia tego nowego środowiska jest bardzo szczegółowa kontrola dostępu do danych i zasobów sieciowych na poziomie użytkownika i aplikacji.
W celu zapewnienia takiego poziomu szczegółowości, rozwiązanie bezpieczeństwa musi kontrolować wszystkie punkty dostępu do sieci, w tym: Internet, dostęp przez sieć przewodową i bezprzewodową, jak również wewnętrzne obszary z krytycznymi zasobami, takie jak centra danych. Realizacja takiego kompleksowego bezpieczeństwa sieci przedsiębiorstwa wymaga wymiany informacji pomiędzy urządzeniami różnych dostawców.

Firma Versim świadczy w tym zakresie usługi projektowania, wdrażania oraz prac programistycznych. Nasi inżynierowie posiadają wiedzę oraz doświadczenie w integracji rozwiązań będących przedmiotem oferty firmy jak i systemów posiadanych przez klientów końcowych.