Rozwiązania

Zarządzanie siecią i bezpieczeństwem

W dzisiejszych czasach, kiedy informacja jest najcenniejszym towarem, zapewnienie widoczności urządzeń, analityki ruchu sieciowego, jak również ostrzeżeń o potencjalnych zagrożeniach staje się wymaganą cechą nowoczesnych sieci.

Oferowane przez Versim rozwiązania do zarządzania siecią i jej bezpieczeństwem zapewniają widoczność na każdym poziomie sieci zarówno jej użytkowników, urządzeń, aplikacji, a także potencjalnych źródeł problemów.

Nasi Partnerzy do wyboru mają rozwiązania instalowane na miejscu u Klienta, zapewniające widoczność i bezpieczeństwo dostępu do sieci lub rozwiązania zbudowane na bazie chmury idealne dla zarządzania sieciami rozproszonymi które dzięki zastosowaniu uczenia maszynowego (ML) i sztucznej inteligencji (AI) w znacznym stopniu automatyzują codzienną pracę administratora.

Nawet dla Partnerów, którzy nie mają doświadczenia, wdrożenie systemu zarządzania i bezpieczeństwa dzięki know-how naszych inżynierów może przebiegać bezproblemowo.

Sprawdź więcej produktów: