Branże

Rozwiązania IT dla edukacji

Nowoczesna edukacja to głównie nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, urządzenia wizyjne i prezentacyjne. Cały arsenał nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych w edukacji działa w oparciu o sieć komputerową. Ta musi być więc odpowiednio wydajna dla obsłużenia dużych ilości przechodzących przez nią treści multimedialnych. I dlatego elementy infrastruktury sieciowej należy dobierać oceniając ich efektywność oraz niezawodność.

Ważnym elementem – zwłaszcza w optymalizowanym kosztowo modelu z centrum usług wspólnych dla wielu placówek – jest centralne zarządzanie pulą urządzeń sieciowych. Z drugiej strony instytucja jest zobowiązana szeregiem ustaw do ochrony danych wrażliwych przed niepowołanym dostępem, a także samych uczniów przed nieodpowiednimi treściami w Internecie. To wskazuje na konieczność dobrania elastycznego systemu Firewall, który zagwarantuje filtrację ruchu na odpowiednim poziomie.