Branże

Administracja publiczna

Wszechobecna informatyzacja, unowocześnianie i automatyzacja procesów oraz rosnące ilości danych elektronicznych sprawiają, że zaplecze technologiczne urzędów musi regularnie się zmieniać i dostosowywać do wymagań prawnych, ale też potrzeb operacyjnych, tak by podmioty były w swej codziennej pracy efektywne, bezpieczne i niezawodne.

Wydajna i bezpieczna sieć oraz pełnowartościowe centrum danych oparte o niezawodne serwery, macierze, systemy backupu i archiwizacji to recepta na sprawny urząd i sprawne e-usługi. Istotnym aspektem proponowanych rozwiązań, na którą warto zwrócić uwagę przy wyborze dostawcy jest skalowalność, która pozwala na optymalizację kosztów przy rozszerzaniu infrastruktury lub wdrażaniu jej w modelu Centrum Usług Wspólnych.