dystrybutor extreme networks
tel. +48 61 628 43 70 info@versim.pl PL | EN

Zjazd IT w edukacji

listopada 30, 2014

regionalnezjazdy

Byliśmy uczestnikami II Regionalnego Zjazdu IT w Edukacji w Szczecinie, który odbył się 7 listopada 2014 roku w Hotelu Novotel Szczecin Centrum. Spotkanie miało na celu promowanie idei modelowej Cyfrowej Szkoły w oparciu o rozwiązania Extreme Networks. Podczas wydarzenia prezentowaliśmy wykład „NIEbezpieczna Cyfrowa Szkoła – zunifikowana sieć LAN/WLAN z dostępem opartym o tożsamość”. Przewrotny tytuł prezentacji miał zwrócić uwagę uczestników na zagrożenia czyhające w coraz bardziej zdigitalizowanych placówkach oświatowych, z jednoczesnym wskazaniem rozwiązań i sposobów zapobiegania owym NIEbezpieczeństwom.

 

Więcej informacji o Zlocie http://www.zjazdy.itwedukacji.pl/szczecin/

region3 region2 region1