dystrybutor extreme networks
tel. +48 61 628 43 70 info@versim.pl PL | EN

WYBÓR PODMIOTU DO PROWADZENIA REJESTRU AKCJONARIUSZY VERSIM S.A.

września 29, 2020

W dniu 29 września 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VERSIM S.A. dokonało wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy VERSIM S.A., wybierając Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. we Warszawie.
W związku z wprowadzeniem obowiązkowej dematerializacji akcji spółek akcyjnych, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz.1798 z późn. zm.) spółka niebędąca spółką publiczną jest obowiązana do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem, wybranym przez walne zgromadzenie, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 poz. 89 t.j.) jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.