dystrybutor extreme networks
tel. +48 61 628 43 70 info@versim.pl PL | EN

Warsztaty technologiczne Bomgar RED IM 31 lipca w Poznaniu!

lipca 23, 2018

Serdecznie zapraszamy na techniczne warsztaty z najnowszego rozwiązania Bomgar RED IM, odpowiedzialnego za zarządzanie hasłami wykorzystywanymi w infrastrukturze firmowej.

Firma Bomgar, producent rozwiązań dostępu uprzywilejowanego, zarządzania uwierzytelnieniem oraz zdalnego wsparcia technicznego po przejęciu firmy Lieberman Software przejęła technologię Rapid Enterprise Defense (RED) Identity Management, która umożliwia utworzenie najlepszego w swojej klasie portfolio rozwiązań w dziedzinie zarządzania tożsamością i uwierzytelnieniem w sesjach uprzywilejowanych lub wsparciu technicznym. Dzięki nowemu rozwiązaniu Klienci rozwiązań klasy Privileged Access Management poprawią bezpieczeństwo, usprawnią audyt i rozliczanie dostępu w sposób, który nie ogranicza codziennej pracy i spełnia wiele różnych scenariuszy i potrzeb. Kompleksowe portfolio firmy Bomgar po przejęciu Lieberman Software umożliwia radykalne uproszczenie implementacji środowisk zarządzania dostępem uprzywilejowanym, minimalizując ryzyka związane ze współdzielonymi hasłami oraz wyciekiem uwierzytelnienia poza organizację

Warsztaty odbędą się w Centrum szkoleniowym VERSIM, w Poznaniu już 31 lipca. Uczestnicy zainstalują kopię RED IM do celów testowych. Aby skorzystać ze szkolenia należy posiadać instalację Windows Server 2012R2 z zainstalowanym kontrolerem domeny oraz bazą SQL Server Express, a także jedna maszyna Windows endpoint (7/8/8.1/10). Warsztaty poprowadzi Marcin Marciniak.

AGENDA
1. Podstawy techniczne RED IM, zastosowanie aplikacji, konstrukcja rozwiązania,
2. Proces instalacji oprogramowania,
3. Instalacja składników,
4. Uprawnienia,
5. Działanie w obrębie aplikacji webowej,
6. Zadania:

  • Dodawanie systemów,
  • Wykrywanie kont,
  • Rotacja kont,
  • Rotacja kont z określoną strefą dystrybucji,

7. Przebieg integracji z Bomgar PAM (Endpoint Credential Manager).

Na Wasze zgłoszenia czekamy pod adresem szkolenia@versim.pl