dystrybutor extreme networks
tel. +48 61 628 43 70 info@versim.pl PL | EN

VERSIM S.A. i VERBCIOM S.A. uczestnikami XXVII Spotkania Klubu Informatyka Samorządowego

maja 13, 2016

W dniach 12-13.05.2016 w Hotelu Delicjusz, w Trzebawiu, koło Poznania, odbyło się XXVII spotkanie klubowe dla wielkopolskich informatyków samorządowych. Organizotorem spotkania jest Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. Program tegorocznej edycji spotkania koncentrował się na aktualnych problemach dotyczących e-administracji związanych z integracją samorządowych systemów informatycznych, ochroną danych osobowych w jst, ochroną samorządowych zasobów informacyjnych przed atakimi z ceberprzestrzeni, użytkowaniem ogólnopolskich platform cyfrowych oraz współpracą samorządowych systemów informatycznych z rejestrami centralnymi. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele instytucji centralnych i regionalnych, reprezentujacych zarówno stronę rządową [np. MC, GUGik] jak i samorządową [KWRiST, UMWW].

AGENDA SPOTKANIA
12 maja 2016 (czwartek)
10:30 – 11:00 Rozpoczęcie XXVII Klins, omówienie programu spotkania, sprawy bieżące WOKiSS [Marek Bigosiński – WOKISS]
11:00 – 11:45 Program realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii na lata 2016-2025 [Adolf Jankowski, Zespół Analiz i Prognoz GUGiK]
11:45 – 12:00 Dyskusja
12:00 – 12:30 Monitorowanie i bezpieczeństwo sieci komputerowej w liczbach [Magdalena Wąsik, AXENC]
13:00 – 13:30 Integracje – wymiana kluczowych danych pomiędzy elementami sieci oraz ich korelacja w celu
zwiększenia bezpieczeństwa w nowoczesnych infrastrukturach IT [Marek Surmacewicz, VERSIM]
13:30 – 14:00 Bezpieczeństwo i automatyzacja zarządzania środowiskiem druku na wybranych przykładach
[Cezary Świderski, KONICA MINOLTA]
15:30 – 16:00 Efektywne, bezpieczne i oszczędne rozwiązania IT w podmiotach publicznych [Sławomir Szczepański, ARCUS S.A.]
16:00 – 16:30 Platforma technologiczna wsparcia procesów w urzędach [Sławomir Szydłowski, COMP S.A.]
16:30 – 17:00 Nowoczesne zarządzanie kosztem druku w jednostkach administracji samorządowej
[Robert Reszkowski, Business Sales Manager, EPSON EUROPE B.V]
17:00 – 17:20 e-Instytucja – Portal komunikacji on-line, Karty Usług na e-PUAP-ie, integracja systemów dziedzinowych RADIX z e-PUAP-em
[Arkadiusz Kowalewski, 4AS]
17:20 – 18:00 System komunikacji z samorządami członkowskimi e-WOKiSS – uwagi praktyczne [Przemo Byczyński, WOKiSS]
13 maja 2016 (piątek)
09:00 – 09:10 Sprawy bieżące KLINS [Marek Bigosiński – WOKISS]
09:10 – 09:30 Rozwiązania w zakresie IT i optymalizacji procesu zarządzania w podmiotach sektora ochrony zdrowia na terenie Województwa
Wielkopolskiego [Maciej Sytek, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego]
09:30 – 10.00 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego, w tym Cyfryzacja geodezyjnychrejestrów publicznych
[Piotr Liberski, Dyrektor Biura Geodety Województwa Wielkopolskiego]
10:30 – 11:00 System Rejestrów Państwowych – prace rozwojowe, koncepcja dokończenia projektu pl.ID [Dorota Cabańska, Zastępca Dyrektora,
Departament Ewidencji Państwowych, Ministerstwo Cyfryzacji]
11:00 – 11:30 Dyskusja
11:30 – 12:00 System CEPiK 2.0, harmonogram prac przy projekcie w 2016 r. [Miłosz Galiński, Kierownik Zespołu, Centralny Ośrodek Informatyki]
12:00 – 12:20 Wręczenie nagród, podsumowanie i zakończenie spotkania

 

akt-foto1 akt-foto2 akt-foto3