dystrybutor extreme networks
tel. +48 61 628 43 70 info@versim.pl PL | EN

UMOWA Z BIEGŁYM REWIDENTEM

grudnia 30, 2020

Zarząd Spółki VERSIM S.A. informuje, iż działając na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 grudnia 2020r., w dniu 30 grudnia 2020 roku podpisał umowę z biegłym rewidentem CGS – AUDYTOR sp. z o.o., której przedmiotem jest dokonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.