dystrybutor extreme networks
tel. +48 61 628 43 70 info@versim.pl PL | EN

Bomgar Privileged Access Management najlepszym nowym produktem roku 2018

sierpnia 24, 2018

Z przyjemnością informujemy, że rozwiązanie Privileged Access Management firmy Bomgar otrzymało tytułu najlepszego nowego produktu roku 2018 (New Product of the Year Award) w kategorii rozwiązań z dziedziny cyberbezpieczeństwa. Security Today wyróżnia w ten sposób produkty, które są szczególnie godne uwagi, ze względu na ich możliwości w zakresie poprawy bezpieczeństwa. W tegorocznej edycji niezależne jury rozpatrywało ponad 100 zgłoszonych produktów.

Obecnie dwa największe problemy w dziedzinie bezpieczeństwa dotyczą zagrożeń związanych ze zdalnym dostępem oraz uprzywilejowanymi poświadczeniami dostępu. Dotychczasowe narzędzia dostępowe nie zapewniają już wystarczającej ochrony, natomiast słabe rozwiązania w zakresie zarządzania tożsamością i dostępem dodatkowo przyczyniają się do zwiększania częstotliwości cyberataków. W ten sposób, opracowanie kompleksowej strategii zabezpieczania uprzywilejowanego dostępu do sieci staje się jednym z najistotniejszych zadań dla każdej organizacji.

To warte docenienia wyróżnienie, jest kolejnym tego typu osiągnięciem w historii i potwierdza nasze starania związane ze wspieraniem różnych organizacji na polu bezpiecznych rozwiązań dostępowych – zabezpieczających krytyczne systemy i zasoby przed dzisiejszymi cyberzagrożeniami.

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania dostępem – Privileged Access Management
W związku z przejęciem firmy Lieberman Software na początku tego roku, firma Bomgar wprowadziła do oferty najlepsze w swojej klasie rozwiązanie PAM, które zabezpiecza administracyjny dostęp do systemów i aplikacji w ramach infrastruktury IT, a jednocześnie chroni powiązane poświadczenia dostępu.

Niedawne przejęcie przez Bomgar firmy Avecto wzmacnia dotychczasową ofertę w zakresie rozwiązań zabezpieczających punkty końcowe. Dzięki technologii Avecto służącej do zarządzania poświadczeniami dostępu punktów końcowych, klienci Bomgar mogą ograniczyć zjawisko nadmiernej liczby uprawnień administracyjnych i przyznawać szersze uprawnienia wyłącznie zatwierdzonym aplikacjom i działaniom.

Bomgar w ostatnim czasie wprowadził do oferty nowe narzędzie pod nazwą Bomgar Discovery Tool. Ten darmowy produkt identyfikuje i dokumentuje konta, które obarczone są dużym ryzykiem wystąpienia naruszeń. Narzędzie tworzy szczegółowy raport zawierający informacje o nieodpowiednio chronionych kontach serwisowych, kontach domeny Active Directory oraz lokalnych kontach administracyjnych.