dystrybutor extreme networks
tel. +48 61 628 43 70 info@versim.pl PL | EN

PROMOCJA: Leć z Versimem do Orlando na Extreme Networks Summit!

czerwca 28, 2016

W terminie od 1 kwietnia do 30 września 2016r. premiujemy zakupy rozwiązań Extreme Networks wyjazdem na Extreme Networks Partner Summit w Orlando na Florydzie. Za każde przekroczenie progu 100 000 $ fundujemy wyjazd dla jednej osoby (maksymalnie 2 osoby z jednej firmy).

image001

Regulamin:

1.  Promocja organizowana jest pod nazwą: „Leć z Versimem do Orlando na Extreme Networks Summit!” i zwana jest dalej „Promocją”.

2. Organizatorem promocji jest VERSIM S.A.

3. Promocja obejmuje okres od 01.04.2016 do 30.09.2016.

4. W promocji mogą brać udział podmioty będące Partnerami Handlowymi VERSIM S.A., zwane dalej „Uczestnikami”.

5. Promocja polega na premiowaniu sprzedaży produktów Extreme Networks z oferty Versim

6. Zasady promocji:

a. W przypadku zakupu przez Firmę Partnerską w VERSIM S.A. promowanych produktów o wartości co najmniej równej kwocie 100 000 $ Firma Partnerska otrzyma możliwość wyjazdu do Orlando w październiku 2016r. roku dla 1 swojego przedstawiciela [maksymalnie 2 osoby z jednej firmy].

b. Zwielokrotnienie wartości zakupów o każde co najmniej 100 000 $ będzie oznaczało możliwość wyjazdu kolejnego przedstawiciela danej Firmy Partnerskiej (np. zakup za 200 000 $ daje możliwość wyjazdu łącznie 2 osób).

7. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.