dystrybutor extreme networks
tel. +48 61 628 43 70 info@versim.pl PL | EN

Połączenie Versim S.A. i Versim Systems Sp. z o.o.

listopada 19, 2019

Zarząd Spółki: Versim S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000396258, REGON: 300074874, NIP: 7792261859, z kapitałem zakładowym 100.000 złotych, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030.j.t.), że w dniu 15 listopada 2019 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek Versim S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka Przejmująca) i Versim System Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu (Spółka Przejmowana).

Więcej informacji można znaleźć tutaj:Plan połączenia Versim SA i Versim Systems Sp. z o.o.