dystrybutor extreme networks
tel. +48 61 628 43 70 info@versim.pl PL | EN

Zabezpieczenia dostępu

Konta administratora lub „uprzywilejowane” istnieją na każdym urządzeniu, w usłudze, aplikacji lub systemie informatycznym. Znajdują się również na komputerach stacjonarnych i laptopach pracowników oraz są wbudowane w wiele narzędzi do automatyzacji w całej firmie. Są często cennymi celami hakerów, ponieważ są „kluczami” do najcenniejszych zasobów i danych firmy. Doskonałym rozwiązaniem i narzędziem do zapewnienia tego najwyższego bezpieczeństwa jest Privileged Access Security (PAS), ponieważ koncentruje się na ochronie cennych kont uprzywilejowanych i optymalizacji operacji IT.

Ochrona krytycznych zasobów. Automatyzacja i delegowanie złożonych procesów. Usuwanie stanowiących zagrożenie lokalnych kont z prawami administracyjnymi.Rezultat: wyższy poziom bezpieczeństwa i istotne oszczędności kosztów.
To wszystko zapewnia rozwiązanie Privileged Access Security od firmy Osirium.

Osirium PAM (Privileged Access Security), doskonały, ale wciąż jeszcze słabo znany na polskim rynku, przechowuje i zarządza hasłami administratorów. W prosty i bezpieczny sposób zarządza połączeniami z systemami docelowymi, takimi jak serwery Windows, Linux, urządzenia sieciowe czy firewalle.

Dzięki PPA (Privileged Process Automation) możemy zautomatyzować zadania administracyjne np. resetowanie haseł, usuwanie lub tworzenie użytkowników w AD, a także innych systemach, np. Exchange, Jira czy MS365.

Moduł PEM (Privileged Endpoint Management) znakomicie wpisuje się w dzisiejsze czasy masowej pracy zdalnej. Bez konieczności angażowania działu IT ingerencji administratora, użytkownik w bezpieczny sposób sam może wykonać operacje z podwyższonymi uprawnieniami dla danej aplikacji, tylko w określonym przez administratora czasie.

Dzięki PAS Osirium możesz:
* Chronić cenne poświadczenia uprzywilejowane.
* Automatyzować i delegować zadania użytkownikom w bezpieczny sposób i uwalniać cenne zasoby administratora.
* Wdrażać zasady „najmniejszych uprawnień”: użytkownicy mają nadany dostęp tylko w czasie, którego potrzebują, i nie dłużej.
* Usunąć niebezpieczne lokalne konta administratorów.
* Zarządzać dostępem stron trzecich do systemów wewnętrznych z ograniczonym czasowo dostępem i nagraniami sesji.
* Łatwo przestrzegać firmowych zasad bezpieczeństwa i dostarczać audytorom potrzebne dane.

 

Chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z nami!
bartosz.jankowski@versim.pl