dystrybutor extreme networks
tel. +48 61 628 43 70 info@versim.pl PL | EN

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Oferta firmy  Swivel Secure obejmuje narzędzia inteligentnego uwierzytelniania wieloskładnikowego, które skutecznie chronią przed nieautoryzowanym dostępem do firmowych aplikacji oraz danych. Niezależnie od wyboru uwierzytelniania przy użyciu: kodu jednorazowego w aplikacji mobilnej, tradycyjnego tokena sprzętowego czy odcisku palca rozwiązania Swivel Secure zapewniają najwyższe bezpieczeństwo.

Nagradzana technologia AuthControl Sentry® oferuje inteligentne, wieloskładnikowe rozwiązanie uwierzytelniające dla biznesu z technologią stanowiącą podstawę bezpieczeństwa i uwierzytelniania opartego na ryzyku, zapewniającym dynamiczną kontrolę. AuthControl Sentry® posiada dużą elastyczność do obsługi szerokich wymagań systemowych oraz zapewnia maksymalne zaspokojenie potrzeb użytkownika, dzięki swojemu szerokiemu wachlarzowi możliwości autentykacji.

Co nas wyróżnia?

 • Opatentowana technologia PINsafe® zapewniająca najwyższą jakość bezpieczeństwa
 • Wsparcie u klienta oraz w chmurze dla każdej architektury
 • Rozwiązania chmurowe typu single tenancy i single tiered zapewniają optymalną adaptację rozwiązań i kontrolę na każdym etapie wdrożenia
 • Uwierzytelnianie risk-based i single sign-on jako standard
 • Bezproblemowa integracja z setkami aplikacji
 • Zapewnia maksymalną adaptację dzięki szerokiemu wyborowi metod uwierzytelniania – nawet do dziesięciu czynników!

 

AuthControl Sentry® nie ma żadnych ograniczeń. Jest zaprojektowany do uwierzytelniania dostępu do zasobów niezależnie od tego, czy są one hostowane w chmurze czy terenie firmy, oraz czy użytkownik jest klientem, pracownikiem czy zewnętrznym dostawcą. W przypadku wykorzystania architektury klienta odbywa się to za pośrednictwem instalowanej lokalnie aplikacji Agent Active Directory, która eliminuje potrzebę udostępniania usługi Active Directory przez Internet, jednocześnie zachowując synchronizację konta użytkownika. Architekturę oparta na chmurze cechuje stały adres IP, dedykowana maszyna wirtualna Authcontrol Cloud oraz prywatna zapora.

Funkcjonalność Single Sign-On dla AuthControl Sentry® to właściwość zapewniająca dostęp do wszystkich aplikacji dzięki jednemu procesowi uwierzytelniania, zapewniając użytkownikom wydajną pracę bez narażania bezpieczeństwa. Swivel Secure dostarcza Unified Portal, aby zapewnić użytkownikom wygodny dostęp.
Używając jednego miejsca, możesz zarządzać uprawnieniami użytkowników i śledzić ich zachowanie w celach kontrolnych.

Risk-based autentication (RBA) jest dynamiczną funkcją AuthControl Sentry®, zaprojektowany w celu automatycznego żądania odpowiedniego poziomu uwierzytelnienia w celu uzyskania dostępu do aplikacji. W oparciu o parametry ustawione w silniku strategii, RBA zażąda odpowiedniego poziomu uwierzytelnienia, aby uzyskać dostęp do aplikacji na podstawie użytkownika, ich urządzenia i aplikacji.

Portal użytkowników to funkcja programu AuthControl Sentry®, zaprojektowana w celu zapewnienia administratorom konfigurowalnego rozwiązania zapewniającego użytkownikom autonomię w zakresie podstawowych zadań związanych z samodzielną administracją. Portal użytkownika udostępnia administratorom możliwość zapewnienia użytkownikom bezpośredniego dostępu do danych, co pozwala im realizować proste czynności administracyjne takie jak zmiana lub zresetowanie kodu PIN.

PINsafe® to opatentowana technologia, która obsługuje składniki uwierzytelniania takie jak PINpad®, PICpad i TURING. Należy do szeregu czynników uwierzytelniania dostępnych w AuthControl Sentry® – rozwiązania do uwierzytelniania wieloskładnikowego zaprojektowanego w celu ochrony organizacji przed nieautoryzowanym dostępem do ich aplikacji, sieci i danych.
Jak działa PINsafe®? Każdy użytkownik otrzymuje PIN – jednak ten kod PIN nigdy nie jest wprowadzany. Gdy użytkownik musi bezpiecznie się uwierzytelnić, zostanie mu udostępniony 10-znakowy łańcuch bezpieczeństwa – sekwencja znaków lub cyfr. Ciąg bezpieczeństwa może być wyświetlany jako grafika (TURing, PINpad® or PICpad) lub można go wysłać pocztą e-mail lub za pomocą weryfi kacji SMS. Używając kodu PIN jako wskaźnika położenia, można wyodrębnić jednorazowy kod uwierzytelniający.

Swivel Secure zapewnia szeroką gamę składników uwierzytelniania, aby zapewnić maksymalne dopasowanie w całej organizacji. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na uwierzytelnianie za pomocą OTC w aplikacji mobilnej (AuthControl Mobile®, tradycyjny token sprzętowy, czy nawet za pomocą odcisku palca), AuthControl Sentry® Swivel Secure zapewnia najwyższe bezpieczeństwo i możliwość konfiguracji w celu dostosowania do potrzeb Twojej organizacji.

 • Czynnik obrazkowy:

PINpad®: 10-cyfrowy kod jest przedstawiany w postaci siatki liczb w przeglądarce internetowej użytkownika. Użytkownik po prostu klika na obrazy które reprezentują ich PIN. Następnie po kliknięciu zostanie przesłany inny kod TC do Auth Control Sentry® dla uwierzytelnienia użytkownika.

TURing: 10-cyfrowy kod jest prezentowany w formularzu prostokątnego obrazu w przeglądarce internetowej użytkownika. Użytkownik wybiera numery wskazane przez swój PIN. Przykład: Jeśli ich kod PIN to 1370, to następnie wybierają znaki 1, 3, 7 i 10 z prezentowanego obrazu.

PICpad to czynnik uwierzytelniający, który omija bariery językowe. Korzystając z tych samych zasad, co PINpad®, PICpad wyświetla symbole zamiast cyfr, zapewniając spójne znaczenie w środowiskach wielonarodowych

 • AuthControl Mobile:

OTC: Za każdym razem, gdy zostaniesz poproszony o uwierzytelnienie, po prostu skorzystaj z OTC wyświetlanego w aplikacji. Ponieważ jest 99 kodów, funkcja OTC jest na tyle wszechstronna, że można jej używać w trybie offline. Po wprowadzeniu kodu uzyskasz dostęp do swojej aplikacji.

PUSH: Powiadomienie wysyłamy bezpośrednio na Twój telefon komórkowy. Wystarczy nacisnąć przycisk w aplikacji mobilnej, aby potwierdzić uwierzytelnienie. Funkcja Swivel One Touch® jest prosta we wdrożeniu i wymaga minimalnej konfiguracji.

OATH soft token – jest tokenem opartym na czasie, licząc od 0 do 60, podobny do tradycyjnego tokena sprzętowego używanego do uzyskiwania dostępu do aplikacji przez VPN. OATH zapewnia użytkownikowi sześciocyfrowy kod uwierzytelniający.

 • Mobile: SMS – Aby chronić OTC (wysyłanym przez SMS) przed przechwyceniem, treść SMSa jest chroniona przez mechanizm PINsafe®. Oznacza to, że SMS zawiera ciąg bezpieczeństwa o wartości dwóch sekwencji alfanumerycznych, co w połączeniu z kodem PIN użytkownika, tworzą jego OTC.
 • AuthControl Voice – Dzwoniąc do użytkownika, AuthControl Voice wokalizuje albo kod jednorazowy (OTC), albo powiadomienie PUSH (TAK lub NIE) w celu uwierzytelnienia dostępu do aplikacji. OTC dostarczane głosowo przez telefon jest następnie wpisywane w oknie na żądanie.
 • Token sprzętowy zapewnia użytkownikom jednorazowy kod (OTC), dzięki czemu mogą bezpiecznie się logować do swoich aplikacji. Za każdym razem, gdy przycisk jest wciśnięty, pojawia się nowy kod, co gwarantuje, że dostęp osób nieupoważnionych nie jest możliwy.
 • Biometria: odcisk palca – Rozpoznawanie odcisków palców jest dostępne dla AuthControl Credential® Provider przy użyciu struktury biometrycznej Windows 10 i kontrolera dostępu odcisków palców NITGEN. Użytkownicy mogą uwierzytelniać się za pomocą kontrolera linii papilarnych NITGEN lub wbudowanego czytnika linii papilarnych w swoim laptopie.

 

AuthControl Sentry® to jedno z najbardziej elastycznych rozwiązań na rynku, integrujące się z setkami aplikacji i urządzeń, za pośrednictwem RADIUS, ADFS, SAML i naszego własnego zastrzeżonego API – AgentXML. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz dostępu do Salesforce, uwierzytelniania za pomocą aplikacji mobilnej, czy logowania do dostawcy poświadczeń systemu Windows za pomocą obrazu uwierzytelniającego, AuthControl Sentry® obsługuje szeroką gamę aplikacji i urządzeń, zapewniając elastyczność i wydajność wymaganą do bezproblemowego uwierzytelnienia w całej organizacji.

 

Chcesz wiedzieć więcej – Skontaktuj się z Nami.
Skorzystaj z naszego Kwestionariusza Bezpieczeństwa!