dystrybutor extreme networks
tel. +48 61 628 43 70 info@versim.pl PL | EN

Nagroda „2017 Corporate Citizenship Awards” dla PLANET TECHNOLOGY!

września 1, 2017

Już po raz 11 korporacja PLANET została wyróżniona jako lider w utrzymywaniu ładu korporacyjnego, zrównoważonego rozwoju środowiska oraz za zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność (CSR – Corporate Social Responsibility).

PLANET Technology Corporation jako wiodąca firma dostarczająca kompleksowe rozwiązania dla sieci IP, po raz kolejny otrzymała „2017 Corporate Citizenship Awards” z magazynu CommonWealth Magazine, jednego z najbardziej prestiżowych mediów biznesowych na Tajwanie. W szczególności, jako jedyna firma, która od 11 lat z powodzeniem osiągnęła ten zaszczyt w kategorii średnich przedsiębiorstw wybranych spośród ponad 2 200 spółek notowanych na giełdzie na Tajwanie. Uznanie dla długoletniej praktyki PLANET w zakresie wspierania uniwersalnych wartości społecznych ponownie została potwierdzona przez społeczeństwo.

PLANET jest znany z utrzymania dobrego przedsiębiorstwa. „Jesteśmy w tej filozofii biznesowej, a tym samym aktywnie wdrażamy ład korporacyjny. PLANET będzie nadal rozwijać innowacyjne produkty sieciowe i komunikacyjne oraz rozwiązania zapewniające ludziom inteligentny styl życia, a także ochronę energii, aby chronić nasze środowisko. Poza tym PLANET będzie promował ideę uczynienia naszego środowiska bardziej przyjaznym dla środowiska poprzez wysiłek zachęcający swoich dostawców do wdrożenia CSR poprzez dostarczanie komponentów i części przyjaznych dla środowiska, zapewniając, że przepisy dotyczące CSR są przeprowadzane w celu zapewnienia, że ich dostawy nie zawierają substancji szkodliwych środowiska i pracy są legalne.”

PLANET zapewnia pracownikom dokładne szkolenia z zakresu zasobów ludzkich, a także troszczy się o zdrowie fizyczne i psychiczne, oferując usługę lekarską dla rodzin, a także różne wykłady i programy z zapobiegania chorobom, konsultacji zdrowotnych z fizyczną i psychiczną obsługą swoich pracowników. Z drugiej strony firma zachęca swoich pracowników do udziału w usługach społecznych, takich jak wolontariusze kierujący młodszymi pracownikami do dostosowywania się do kultury korporacyjnej, opieki nad dziećmi, zbierania śmieci w górach, finansowania rolników ekologicznych itp. W rezultacie, Wzmacnia konsensus CSR wśród pracowników PLANET w celu zwiększenia więzi kulturowej pomiędzy pracownikami a firmą.

PLANET jest uznawany za wzorcowy model wykorzystania możliwości zarządzania podstawowego i długoterminowych zasad dobrej praktyki. Dążąc do pozytywnego wpływu na ludzi, firma PLANET poświęca się pomocy dzieciom, które uczą się powolnie, a także osobom z problemami behawioralnymi lub emocjonalnymi w rozwijaniu pozytywnej postawy uczenia się oraz kształtowaniu zdrowego umysłu i uczciwości. PLANET współpracował ze szkołami, specjalistami ze środowisk społecznych, organizacjami non-profit (NPO) i innymi osobami, które skutecznie prowadziły zajęcia pozaszkolne i doradztwo psychologiczne dla dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Do 2017r. w programie uczestniczyło ponad 6 000 dzieci w ciągu ostatnich 13 lat.

Corporate Citizenship Awards” to najbardziej autorytatywny barometr CSR firmy Taiwan organizowany przez CommonWealth Magazine. Jest zgodny z międzynarodowymi standardami, w tym z Global Compact, wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz indeksami zrównoważonego rozwoju Dow Jones. Aby kwalifikować się do tej nagrody, każda firma musi nadal osiągać zyski przez co najmniej trzy kolejne lata i osiągać lepsze wyniki w czterech głównych kryteriach: Ład korporacyjny, zaangażowanie korporacyjne, zaangażowanie społeczne i zrównoważony rozwój środowiska. PLANET zdobywając tę ​​nagrodę przez ostatnie 11 lat potwierdza swój model CSR na Tajwanie, nigdy nie zaniechał i nie zaprzestał optymalizować swojej wartości biznesowej i wpływów na ogólne dobro społeczeństwa.