dystrybutor extreme networks
tel. +48 61 628 43 70 info@versim.pl PL | EN

Konferencja Państwo 2.0

lutego 27, 2015

panstwo

Versim wraz z Extreme Networks byli jednym z Partnerów Merytorycznych V Konferencji Computerworld Państwo 2.0, która odbyła się 25 lutego 2015 roku w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie. Konferencja Państwo 2.0 od pięciu lat stanowi platformę współpracy biznesu z administracją centralną w obszarze wykorzystania narzędzi teleinformatycznych do zarządzania państwem. Wystąpienie otwierające Konferencje należało do Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury Iwony Wendel. Nasi Prelegencji: Dawid Królica z Extreme Networks oraz Grzegorz Hunicz Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Lublin, prezentowali wykład: „Urząd 2.0 – wizja na podstawie obserwacji trendów organizacyjnych i zmian technologicznych„.

 

Więcej informacji o Konferencji http://www.computerworld.pl/konferencja/panstwo2015.

panstwo1 panstwo2 panstwo3