dystrybutor extreme networks
tel. +48 61 628 43 70 info@versim.pl PL | EN

Famoc manage 5.20 już dostępny

lipca 27, 2021

Zabezpieczenie służbowych urządzeń mobilnych to dziś konieczność. Ważne też, aby rozwiązania zabezpieczające były stale aktualizowane i na bieżąco
dostosowywane do potrzeb rynku i oczekiwań Klientów. Wie to doskonale firma FAMOC, która właśnie wypuścił na rynek najnowszą wersję swojego sztandarowego systemy FAMOC manage 5.20.

Najnowsza wersja przynosi wiele ciekawych funkcji i usprawnień, między innymi:

1. Usprawnienia w Android zero-touch i Samsung KME
Android zero-touch i Samsung KME to dwie z kilku metod rejestracji dostępnych w FAMOC manage. Wersja 5.20 pozwala administratorowi podczas konfiguracji integracji na wybór jednej z metod uwierzytelniania (lub jego brak):
– poświadczenia użytkownika – podczas procesu rejestracji zostanie wyświetlony ekran WebView, w którym użytkownik zostanie poproszony o podanie poświadczeń lub uwierzytelni się za pomocą SAML,
– kod rejestracyjny – podczas procesu rejestracji zostanie wyświetlony ekran WebView, w którym użytkownik zostanie poproszony o podanie kodu rejestracyjnego,
– brak uwierzytelnienia – urządzenie zostanie automatycznie zarejestrowane.
Dodatkowo administrator może wybrać metodę rejestracji – w pełni zarządzaną, WPC lub COSU.

Teraz administrator ma do dyspozycji pełen zakres możliwych ustawień, aby zapewnić użytkownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa dostosowany do organizacji!

2. Nową sekcję w konsoli FAMOC dotyczącą użytkowników i poświadczeń.
Zakładka Ustawienia w FAMOC manage 5.20 jest łatwiejsza w użyciu niż kiedykolwiek wcześniej! Pojawiła się w niej nowa sekcja: użytkownicy i poświadczenia, która zawiera:
– ustawienia weryfikacji dwuetapowej, dające możliwość ustawienia drugiego czynnika logowania do konsoli FAMOC manage,
– integrację z usługą Azure Active Directory z synchronizacją użytkowników i grup,
– ustawienia integracji SAML zostały przeniesione z zakładki ustawień ogólnych do nowego, oddzielnego widoku,
– uwierzytelnianie Swivel,
– ekran autoryzacji użytkownika z możliwością ustawienia własnego logo i EULA na ekranie rejestracyjnym WebView.
Dodatkowo integracja z usługą Azure AD zyskała nowe usprawnienie – mapowanie pól użytkowników i grup! Podobnie jak w przypadku mapowania Active Directory, administrator może wybrać pole z FAMOC manage (pole predefiniowane lub niestandardowe) i zmapować atrybut Azure.

3. Restrykcje trybu BYOD dla iOS i macOS
Famoc nie zapomniał też o użytkownikach iOS i macOS! W FAMOC manage 5.20 można znaleźć nowe ograniczenia dla trybu BYOD na tych urządzeniach, w tym:
– wyłączenie automatycznego przesyłania raportów diagnostycznych do Apple (macOS),
– wyłączenie Siri (iOS),
– wyłączenie podglądu historii powiadomień na ekranie blokady (iOS),
– wymuszenie szyfrowania kopii zapasowej (iOS),
– nie zezwalaj na udostępnianie zarządzanych dokumentów za pomocą AirDrop (iOS),
– nie zezwalaj na udostępnianie danych z zarządzanych/niezarządzanych aplikacji (iOS),
– wymuś ustawienie kodu blokady (iOS),
– blokowanie przechwytywania ekranu (iOS)…
…i wiele więcej!

Więcej szczegółów o wszystkich zmianach można się dowiedzieć ze specjalnie na tą okazję przygotowanego materiału video: