26 czerwca 2024 r. ///
Szkolenia

Programowanie w Pythonie – nowe szkolenia w ofercie Versim ATP

Od października nasze centrum szkoleniowe będzie oferować (mamy nadzieję, że na stałe) zupełnie nowe szkolenie „Programowanie w Pythonie”. Szkolenia łączą w sobie wiedzę z zakresu programowania, skryptów i automatyzacji, bardzo przydatną na co dzień w pracy inżynierów sieciowych, przydatną zwłaszcza osobom aktywnie pracującym z przełącznikami EXOS i VOSS oraz platformą zarządzającą
XIQ-SE.

Szkolenie rozwija umiejętności kodowania, budowania skryptów do automatyzacji i integracji z innymi systemami. Podzielone jest na część teoretyczną, podczas której Uczestnicy zgłębiają tajniki wiedzy o języku i jego możliwościach, oraz praktyczną, podczas której będą kodować i testować zdobytą wiedzę.

„Programowanie w Pythonie” to czterodniowe szkolenie z bardzo bogatym programem:
Getting Started with Python
• Overview of Python
• Installing Python
• Getting ready to develop

Python Language Fundamentals
• Overview of core Python syntax rules
• Simple data types and variables
• Object essentials
• Flow control

Working with Functions
• The benefit of functions
• Writing and calling functions
• Passing parameters

Exception Handling
• Overview of exceptions in Python
• Handling exceptions
• Raising exceptions
• Design issues

Collections
• Overview of collections in Python
• Lists
• Tuples
• Sets
• Dictionaries

Strings and Regular Expressions
• Overview of strings in Python
• Basic string manipulation
• Introduction to regular expressions
• Using regular expressions in Python

Classes and Iterators
• Defining classes
• Instance variables
• Iterators
• Creating and initializing objects

File Handling
• Overview of file handling in Python
• Reading and writing text files
• Working with binary files
• Streaming and serializing Python objects

XML Processing
• XML essentials
• Parsing XML documents
• Searching for XML content
• Generating XML data

Web Services
• Overview of Web services
• Implementing Web services using Python
• Caching
• Compression
• Handling redirects.

Szkolenie poprowadzi doświadczony, certyfikowany trener. Szkolenie nie jest certyfikowane i nie kończy się egzaminem. Jednakże po ukończeniu szkolenia każdy Uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający nabycie umiejętności w zakresie „Programowania w Pythonie”. Całe szkolenie prowadzone jest w języku angielskim.

Rejestracja na szkolenie możliwa jest poprzez naszą stronę www.versimatp.com lub poprzez wysłanie maila do Zespołu ATP na adres: atp@versim.pl