20 listopada 2023 r. ///
Bezpieczeństwo

Promocja na odnowienia serwisów i subskrypcji – odnawiasz, zarabiasz

Przypominamy o trwającym program adresowanym do wszystkich Partnerów biorący udział w programie partnerskim Extreme Ignite, którzy oferują usługi i odnowienia subskrypcji. Każda osoba oferująca Klientom końcowym serwisy i odnowienia Extreme jest uprawniona do udziału w programie motywacyjnym.
Przypominamy, że program motywacyjny trwa do 31 grudnia 2023 r. Wszystkie „wystawione” do tego dnia oferty na odnowienia i na serwisy będą kwalifikowane do programu i zaliczane na konto sprzedawcy. Kwalifikujące się oferty będą widoczne na portalu partnerskim Partner Engage, na stronie „Programy
i promocje” w sekcji Promocje.

Nagrody zostaną przyznane za kwalifikujące się transakcje, które zostały pomyślnie zamknięte w okresie trwania programu. Wszystkie kwalifikujące się transakcje muszą być zafakturowane w systemie Extreme Networks przez Dystrybutora.

W przypadku transakcji o wartości przekraczającej tysiąc dolarów (1000 dolarów) i równej lub mniejszej niż dziesięć tysięcy dolarów (10 000 dolarów) nagroda wynosi sto dolarów (100 dolarów).

W przypadku transakcji zawartych na kwotę przekraczającą dziesięć tysięcy jeden dolar (10 001 dolarów)
i równą lub mniejszą niż dwadzieścia pięć tysięcy dolarów (25 000 dolarów) nagroda wynosi dwieście pięćdziesiąt dolarów (250 dolarów).
*wartość netto z wyceny po uwzględnieniu rabatów

Program obowiązuje do 31 grudnia 2023.

Więcej informacji znaleźć można na Portalu Partnerskim – kliknij tutaj.